...

Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w tenisie stołowym

Kategoria: Inne wiadomości - Niepełnosprawni / 13 Listopada 2013

Od 22 do 24 listopada w Bielsku-Białej odbywać się będą Indywidualne Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w tenisie stołowym.

komunikat zawodów:

1. Organizator:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ul. Filtrowa 75, 02-032 Warszawa.
Współorganizator: Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „START”, ul. Żywiecka 54, 43-300 Bielsko-BiałaREKLAMA Czytaj dalej2. Termin zawodów:
22-24.11.2013 r.

3. Miejsce zawodów:
Bielsko-Biała.

4. Cel przeprowadzenia zawodów:
a.    Wyłonienie Indywidualnych Mistrzów Polski wśród kobiet i mężczyzn,
b.    Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku niepełnosprawnych,

5. Zasady uczestnictwa:
Uczestnikami Mistrzostw będą osoby z przyznanymi już wcześniej klasami startowymi – po klasyfikacji medycznej.  Zawodnicy sklasyfikowani w latach wcześniejszych, muszą być zgłoszeni do ustalonych klas startowych zgodnie z aktualną klasyfikacją. Zgłoszenie do innej klasy startowej, spowoduje dyskwalifikację zawodnika. Osoby zgłoszone do zawodów a nie posiadające klasy muszą wstawić się na badanie w dniu poprzedzającym zawody. Badanie  reklasyfikacyjne możliwe jest  po wniesieniu opłaty w wysokości 200zł w biurze zawodów

Warunkiem dopuszczenia zawodników do startu jest posiadanie aktualnej książeczki zdrowia (ważność 6 m-cy). Badania będą przeprowadzane od godziny 13:00.

Zawodnicy będą startować w  podziale na grupy: kobiety, mężczyźni.    

Zawodnicy kadry narodowej powinni zostać zgłaszani przez kluby, a koszty związane z ich pobytem na zawodach pokrywa Polski Związek Tenisa Stołowego.

6. Zgłoszenia do zawodów:
Zgłoszenia ilościowe i  imienne do gier singlowych i podwójnych (Załącznik Nr 1 i 2) należy przesłać na adres organizatora do dnia: 31.10.2013 r.: Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „START”, ul. Żywiecka 54, 43-300 Bielsko-Biała. Ostateczny termin przysyłania zgłoszeń zgodnie z komunikatem organizacyjnym (najpóźniej na trzy tygodnie przed zawodami). Organizator bardzo prosi o rozsądne zgłaszanie ilości  uczestników, jeżeli zaistnieje potrzeba będzie dokonana weryfikacja w/w osób ew. proponowany będzie pobyt na własny koszt. Wprowadzony zostaje limit w zgłoszeniach zawodników w jednej klasie przez jeden klub – jest możliwości zgłoszenia nie więcej niż dwie zawodniczki i dwóch zawodników w tej samej klasie startowej przez jeden klub. W klasie XI zostaje wprowadzony limit zawodników i zawodniczek w ilości 8 kobiet i 8 mężczyzn. Za udział większej ilości zawodników w danej klasie klub lub organizacja wysyłająca zgłoszenie będzie musiała pokryć koszty wyżywienia i zakwaterowania tych osób.

Za zgłoszenie zawodników klasy 11 wyznacza się odpowiedzialnym Organizację „Sprawni Razem” która przeprowadzi selekcję zawodników w celu wytypowania najlepszych w Polsce.
Przyjazd i potwierdzenie składu ekip odbywać się będzie w biurze zawodów.

7. System rozgrywek:

1. Konkurencje męskie
turniej indywidualny
- klasa 1
- klasa 2
- klasa 3
- klasa 4
- klasa 5
- klasa 6
- klasa 7
- klasa 8
- klasa 9
- klasa 10
- klasa 11 
turniej gier podwójnych -  zgłoszenia tylko w ramach jednego klubu
a) zawodnicy z kasy I – V
b) zawodnicy z klasy VI - X (maksimum 1 zawodnik z gr. IX lub gr. X)
c) zawodnicy z klasy XI -  dopuszcza się w tej klasie startowej możliwość gry zawodnikom   reprezentujących  różne kluby. Zgłoszenie do gier podwójnych należy zgłosić w pierwszym dniu zawodów do godz. 11:00.

2. Konkurencje żeńskie
turniej indywidualny
- klasa 1
- klasa 2
- klasa 3
- klasa 4
- klasa 5
- klasa 6
- klasa 7
- klasa 8
- klasa 9
- klasa 10
- klasa 11
turniej gier podwójnych
a) zawodniczki z klasy I – V
b) zawodniczki z klasy VI - X (maksimum 1 zawodnik z klasy. IX lub klasy X)
c) zawodniczki z klasy XI -  dopuszcza się w tej klasie startowej możliwość gry zawodniczkom   reprezentujące różne kluby. Zgłoszenie do gier podwójnych należy zgłosić w pierwszym dniu zawodów do godz. 11:00.

Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia klas w przypadku niedostatecznej ilości (4) zawodników,

3. Konkurencje mieszane (mikst) tylko zawodnicy z jednego klubu
 - zawodnicy z kasy I – V ,
-   zawodnicy z klasy VI - X (maksymalnie po 1 zawodniku z klasy  IX lub X)
- zawodnicy z klasy XI - dopuszcza się w tej klasie startowej możliwość gry zawodnikom i zawodniczkom  reprezentujące  różne kluby. Zgłoszenie do gier podwójnych należy zgłosić w pierwszym dniu zawodów do godz. 11:00.

4. W pierwszej kolejności zostaną rozegrane  turnieje indywidualne, a następnie gier podwójnych.

5. Ekipa klubowa może wystawić dowolną ilość par deblowych do gier podwójnych.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami  ITTF.
2. System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zawodników do danej klasy.
    Przykłady:
    - przy ilości  4 lub 5  zawodników system „każdy z każdym”
    - przy ilości 6 i więcej zawodników, etap pierwszy podział na grupy, w grupach gra systemem „każdy z każdym”, minimalna ilość zawodników w grupie wynosi 3, etap drugi  gra systemem „pucharowym”  (ilość osób wychodzących z grupy uzależniona będzie od 
Ilości grup i ilości zawodników w grupie.
4. Do rozstawienia zawodników  w kasach będą brane pod uwagę:
- wyniki z ostatnich Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych
- Ilość zgłoszonych zawodników w klasie
5. Wszystkie spotkania rozgrywane będą do trzech wygranych setów.
6. O kolejności miejsc w grupach decydować będzie:
    - ilość zwycięstw
    - w przypadku takiej samej  ilości zwycięstw wynik bezpośredniego meczu między zainteresowanymi (przy dwóch), natomiast jeżeli więcej niż dwóch, to w dalszej kolejności stosunek  setów, ewentualnie piłek między zainteresowanymi .
7. Rozgrywki w klasach odbędą się przy minimum 4 zawodnikach w klasie.
8. W przypadku mniejszej niż „4” ilości zawodników w klasie, organizator dopuszcza łączenie klas z klasy niższej do klasy wyższej.

8. Nagrody:
Za zdobycie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych grupach schorzeń (kobiety, mężczyźni) przyznawane będą medale.

9. Postanowienia końcowe:
a. Zawody rozegrane zostaną w hali sportowej BBOSiR na ul. Karbowa 26, w Bielsko-Białej,
b. Zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu Dębowiec (zawodnicy stojący) i Beskidy Park (zawodnicy poruszający się na wózkach),
c. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: sędzia główny, lekarz oraz trenerzy,
d. Komisję sędziowską powołuje organizator.
e. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decydować będzie Komisja Weryfikacyjno- Odwoławcza, Komisję stanowią: sędzia główny, lekarz – klasyfikator, przedstawiciel PZSN „START” lub osoba działająca w jej imieniu  oraz przedstawiciel organizatora i uczestników. Komisja przeprowadza badania weryfikacyjne i rozpatruje odwołania. W przypadku złożenia odwołania wpłaca się wadium w wysokości 200 zł, w razie nie uznania odwołania wadium nie podlega zwrotowi.
f. Koszty związane z organizacją mistrzostw oraz wyżywienie i zakwaterowanie finansowane są ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Koszty przejazdów zgłaszające organizacje  pokrywają we własnym zakresie.
g. Ostateczny skład ilościowy ekip zostanie ustalony i zatwierdzony przez PZSN „START”.

10. Minutowy program zawodów:

Pierwszy dzień (piątek):
17:00 – przyjazd ekip i zameldowanie się w hotelu
18.00 – 20.00 – kolacja w hotelu
20.00 – odprawa techniczna kierowników ekip i trenerów, losowanie

Drugi dzień (sobota):
7.30 -  9.00 – śniadanie
9.00 – uroczyste otwarcie  Mistrzostw Polski- sala sportowa Ośrodka
9.30 – 14.00 – gry eliminacyjne
13.30 – 15.00 – obiad
15.00 – 19.00 – gry eliminacyjne i ćwierćfinały
19.00 – kolacja

Trzeci dzień (niedziela):
7.30 -  9.00 – śniadanie
9.00 – 13.30 – ćwierćfinały ciąg dalszy, półfinały, finały
13.30 – 15.00 – obiad
15.00 – uroczyste zakończenie Mistrzostw Polski
 


Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

antispam image

Uwaga: Włączona jest moderacja komentarzy, może to
spowodować wyświetlenie Twojej wiadomości z opóźnieniem.