Regulamin korzystania z serwisu pingpong.com.pl
 1. Właścicielem i administratorem Serwisu jest PGMOBILE PAWEŁ GĄSIORSKI, ul. Jasnogórska 26/202, 42-202 Częstochowa, o numerze nip 5732515976, numerze regon 152080515, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej w Urzęd Miasta Częstochowa pod numerem 001420452/2013 (zwany dalej Administratorem).
 2. Informacje, wyjaśnienia oraz wszelkie reklamacje należy kierować pod adres redakcja@pingpong.com.pl.
 3. Osoba korzystająca z Serwisu (zwana dalej Użytkownikiem) akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na nieodpłatne przetwarzanie przez Administratora jej danych osobowych podanych w trakcie korzystania z Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926 z.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 202 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., nr 144, poz. 1204 z.). Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Jednocześnie użytkownik ma prawo do korekty swoich danych osobowych oraz żądania ich usunięcia.
 5. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów znajdujących się w Serwisie oraz swobodnego przedstawiania opinii oraz innych wypowiedzi.
 6. Zabronione jest umieszczanie wypowiedzi i komentarzy, które naruszają przepisy obowiązującego prawa, są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, są wulgarne lub obraźliwe, naruszają prawa osób trzecich, propagują nienawiść rasową lub religijną, przemoc lub są w inny sposób uznane za społecznie naganne.
 7. Zabrania się umieszczania w wypowiedziach i komentarzach reklam bez zgody Administratora.
 8. Administrator ma prawo do usunięcia wypowiedzi, które są niezgodne z Regulaminem lub uznane za Administratora za zbędne lub uciążliwe dla Serwisu oraz niezwiązane z tematyką poruszaną w obrębie Serwisu.
 9. Umieszczanie komentarzy nie wymaga podania żadnych danych osobowych za wyjątkiem podania nazwy użytkownika wyświetlanej przy komentarzu.
 10. Administrator ma prawo do zarządzania komentarzami w sposób dowolny, a w szczególności do zaprzestania ich wyświetlania, trwałego usunięcia lub dokonania korekty (w sposób nie zmieniający sensu wypowiedzi) zgodnie z własnym uznaniem.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści, materiały i informacje zamieszczane przez niego w obrębie Serwisu, a w szczególności za treści i materiały naruszające przepisy obowiązującego prawa oraz prawa osób trzecich.
 12. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialni za treści zamieszczane przez Użytkowników.
 13. Administrator ma prawo ograniczenia dostępu do części treści zamieszczonych w Serwisie (w szczególności do forum dyskusyjnego zwanego dalej Forum).
 14. Użytkownik ma prawo bezpłatnie korzystać z ogólnodostępnych treści i wpisów zamieszczonych na Forum.
 15. Umieszczanie własnych treści i wypowiedzi na Forum wymaga utworzenia unikalnego profilu Użytkownika zwanego dalej Profilem.
 16. Utworzenie Profilu oraz podanie w nim wszelkich danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 17. Utworzenie Profilu wymaga akceptacji Regulaminu oraz podania własnych, unikalnych danych: Nazwy użytkownika, Adresu e-mail oraz Hasła.
 18. Wszelkie pozostałe dane zamieszczane w Profilu Użytkownika są dobrowolne.
 19. Wymagane dane osobowe podane przez Użytkownika w Profilu wykorzystywane są w celu autoryzacji dostępu do części treści, które nie są dostępne dla Użytkowników nie zarejestrowanych.
 20. Hasła przechowywane w Serwisie są szyfrowane.
 21. Dla celów bezpieczeństwa oraz zbierania danych, ogólnych, statystycznych i demograficznych Serwis zapisuje adres IP wszystkich Użytkowników.
 22. Serwis zapisuje na komputerze Użytkownika pliki cookies czyli małe pliki tekstowe, w których przechowywane są dane niezbędne do poprawnego działania serwisu oraz w celach statystycznych, demograficznych i marketingowych.
 23. Informacje dotyczące plików cookies oraz zarządzania nimi znajdują się w pomocy podręcznej przeglądarki.
 24. Pełna aktywacja Profilu wymaga wniesienia jednorazowej, niewielkiej opłaty, która ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu wypowiedzi na forum oraz ograniczenie ilości niechcianych wiadomości.
 25. Opłata za aktywację konta Profilu (zwana dalej Usługą) pobierana jest poprzez wysłanie wiadomości SMS o specjalnej treści pod numer wyświetlony w trakcie procesu aktywacji Profilu.
 26. Opłaty za wysłanie wiadomości SMS pobierane są przez operatorów komunikacyjnych na zasadzie obciążenia rachunku telefonicznego abonenta lub potrącenia z konta abonenta w przypadku użytkowników kart pre-paid.
 27. Po wysłaniu wiadomości SMS pod podany numer Użytkownik otrzyma w wiadomości zwrotnej specjalny kod, który może wykorzystać do aktywacji Profilu.
 28. Opłata za wysłanie SMS wynosi 1 zł netto/1,23 zł brutto.
 29. System teleinformatyczny zajmujący się przetworzeniem wiadomości CashBill S.A. z siedzibą w 41-300 dąbrowa Gónicza, Tadeusza Rejtana 20, strona www.cashbill.pl
 30. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności działania Serwisu oraz Usługi.
 31. Reklamacje Użytkownika dotyczące Usługi należy kierować listownie pod adres Administratora.
 32. Reklamacje dotyczące Usługi będą załatwiane w formie pisemnej w najbliższym możliwym terminie, ale nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 33. Administrator będzie przechowywał numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany sms aktywujący Usługę przez okres wymagany prawem, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie reklamacji.
 34. Administrator jest administratorem danych osobowych w postaci numeru użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych dla celów podanych w Regulaminie oraz dla celów reklamowych i marketingowych. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 35. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 36. Administrator ma prawo w dowolnym momencie zaprzestać świadczenia Usługi oraz udostępniania treści i materiałów zawartych w Serwisie.
 37. Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie bez wcześniejszego informowania Użytkowników.
 38. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.
 39. Regulamin znajduje się pod adresem http://pingpong.com.pl/regulamin-serwisu.html