...

Tylko Superliga mężczyzna może grać "legalnie". Pozostałe ligi powinny być zawieszone

Kategoria: Inne wiadomości - Pozostałe / 20 Marca 2021

Dariusz Ścigany fot. PZTS

Wyświetleń: 2401

Komentarzy: 12

Tagi:
zawieszenie rozgrywek
koronawirus
rozporządzenie

Dziś weszły w życie przepisy związane z obostrzeniami. Według narzuconego rozporządzenia, tylko grupa kilkudziesięciu seniorów może uprawiać nasz sport legalnie. Do tego, wszyscy zawodnicy i zawodniczki do 21. roku życia, którzy biorą udział we współzawodnictwie sportowym.

Pozostali, według wykładni prawnej zaprezentowanej na stronie Polskiego Związku Tenisa Stołowego, nie mogą grać (w tym ekstraklasa kobiet, 1. ligi, 2. ligi, ligi niższe). W Polsce istnieje tylko jedna liga zawodowa - Superliga. Pozostałe do zawodowych nie należą, dlatego zgodnie z poniższym rozporządzeniem, rozgrywki tych lig powinny być zawieszone.

Pojawił się problem, co zrobić z uczestnikami mistrzostw Polski seniorów, które już za tydzień odbędą się w Arłamowie. Większość uczestników przyszłotygodniowych mistrzostw Polski, to według definicji, na którą powołują się rozporządzenia rządowe, nie są zawodowcy. Co zrobi PZTS?REKLAMA Czytaj dalejPolecam wszystkim zapoznać się z przepisami.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Rozporządzenie Rady Ministrów, z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane w Dzienniku Ustaw poz. 512, obowiązujące od dnia 20 marca do 9 kwietnia 2021 roku, wprowadza na terenie całej Polski szereg obostrzeń, mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Par. 9 ust. 16 pkt 1 rozporządzenia mówi:

Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

Powyższy punkt określa warunki, które muszą zostać spełnione, aby przedsiębiorca lub inny podmiot, w tym Okręgowe Wojewódzkie Związki Tenisa Stołowego, mogły prowadzić szkolenie lub organizować współzawodnictwo lub wydarzenie sportowe.

Par. 9 ust. 17 rozporządzenia precyzuje, kto może poświadczyć spełnianie przez zawodnika warunków określonych w par. 9 ust. 16 pkt 1:

Okoliczności, o których mowa w ust. 16 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

W praktyce oznacza to, iż w przypadku zawodników i zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach 1. ligi mężczyzn i lig niższych, wszystkich lig żeńskich, a także zawodników uczestniczących w rozgrywkach i treningach osób dorosłych, niezbędne jest przedłożenie podmiotom organizującym treningi i zajęcia sportowe, oświadczeń wystawionych przez kluby lub inne podmioty, poświadczających spełnianie przez zawodników i zawodniczki, warunków określonych w par. 9 ust. 16 pkt 1 rozporządzenia.

W przypadku współzawodnictwa dzieci i młodzieży, stosowne oświadczenie wystawić może Polski Związek Tenisa Stołowego. Wszystkie dzieci, posiadające licencje sportowe PZTS uczestniczą we współzawodnictwie sportowym i możliwy jest ich udział w treningach i turniejach sportowych organizowanych w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży, organizowanego przez PZTS – w tym w turniejach Grand Prix Polski oraz treningach przygotowujących do udziału w turniejach GPP.


Ilość komentarzy: 12

Pawel napisał:
20 Marca 2021
IP: 37.225.26.*
A wiesz ktore druzyny i z jakich lig pobieraja stypendia sportowe?

PawelG napisał:
20 Marca 2021
IP: 185.55.65.*
Na pewno się znajdą. Tylko czy to coś zmienia? Skoro to nie są ligi zawodowe, to nie mogą rozgrywać swoich meczów wg tych przepisów.

.... napisał:
20 Marca 2021
IP: 188.147.33.*
Art. 15. sport
Liga zawodowa
1.
W sporcie, w którym współzawodnictwo sportowe jest organizowane w formie rozgrywek ligowych, polski związek sportowy może utworzyć ligę zawodową.

3.
W skład ligi zawodowej w grach zespołowych wchodzą wyłącznie kluby sportowe działające jako spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .

.... napisał:
20 Marca 2021
IP: 188.147.33.*
z tego wniosek, że w przypadku tenisa stołowego nikt nie może grać?

PawelG napisał:
20 Marca 2021
IP: 185.55.65.*
Z lig może tylko Superliga - bo to liga zawodowa prowadzona przez osobną spółkę.

prawnik napisał:
21 Marca 2021
IP: 83.26.156.*
Rozporządzenie mówi, że działalność sportowa może się odbywać wyłącznie wprzypadku sportu zawodowego wrozumieniu art.2pkt143rozporzą dzenia Komisji (UE) nr651/2014 zdnia 17czerwca 2014, a ta mówi, że:
Sport zawodowy ? oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca

prawnik 2 napisał:
24 Marca 2021
IP: 178.36.195.*
Paweł G. nie skomentował tego postu ...

czyli panie pra napisał:
24 Marca 2021
IP: 31.6.136.*
czyli trzeba mieć nadwyżkę przychodów nad kosztami, jeżeli nie ma, to mamy sport amatorski dobrze rozumiem?!

... napisał:
25 Marca 2021
IP: 188.147.33.*
tak dobrze rozumiesz i w myśli ustawy superliga nie jest liga zawodowa ponieważ zrzesza kluby które nie sa spólkami akcyjnymi

NOWE OBOSTRZENI napisał:
26 Marca 2021
IP: 31.6.136.*
Zmiany w obostrzeniach

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzono następujące zmiany w obszarze sportu:

zakres ograniczeń został doprecyzowany o część dotyczącą działalności obiektów sportowych, ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z
zrezygnowano z wyjątku dotyczącego ?dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy?.
wprowadzono zakaz:

przeprowadzania na podstawie art. 37a ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1863) egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej (patenty żeglarskie oraz pateny i licencje motorowodne)
organizowania i prowadzenie szkoleń oraz egzaminów na tytuły instruktora lub trenera sportu w rozumieniu art. 41 ustawy o sporcie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1133)

W przypadku egzaminów zgłoszonych do przeprowadzenia w ww. okresie, przesłane terminy planowanych egzaminów zostaną anulowane.

Dopuszczalna działalność w obszarze sportu

W związku z wprowadzeniem powyższych przepisów, obowiązujące obostrzenia w obszarze sportu zezwalają na współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe:

z udziałem przedstawicieli sportu zawodowego:

zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie o sporcie;
zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej;
lig zawodowych w rozumieniu ustawy o sporcie

odbywające się bez udziału publiczności
organizowane w ścisłym reżimie sanitarnym

ograniczenia napisał:
27 Marca 2021
IP: 31.6.136.*
Dopuszczalna jest natomiast następująca działalność w sporcie: "W związku z wprowadzeniem powyższych przepisów, obowiązujące obostrzenia w obszarze sportu zezwalają na współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe: z udziałem przedstawicieli sportu zawodowego: zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie o sporcie; zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej; lig zawodowych w rozumieniu ustawy o sporcie odbywające się bez udziału publiczności organizowane w ścisłym reżimie sanitarnym" - brzmi dalsza część rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2021 r.

realista napisał:
27 Marca 2021
IP: 155.133.35.*
Zg. z obowiazującym Rozporządzeniem RM dot obostrzeń w sporcie z dn,25.05 2021r może grać tylko Lotto Superliga - bo to jedyna liga zawodowa zg. z Ustawą o sporcie oraz członkowie kadry narodowej, olimpijskiej i paraolimpijskiej i nikt poza tym.To co napisano na str. PZTS to bubel prawny.

Zostaw komentarz

antispam image

Uwaga: Włączona jest moderacja komentarzy, może to
spowodować wyświetlenie Twojej wiadomości z opóźnieniem.