...

Chorzów zaprasza na ogólnopolski turniej weteranów!

Kategoria: Turnieje w Polsce - Pozostałe turnieje / 03 Października 2020

Adam Hnyda/foto by Wojciech Wojtasiński

Wyświetleń: 35825

Komentarzy: 0

Tagi:
weterani
Chorzów

W niedzielę 4 października w w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie odbędzie się XV Ogólnopolski Turniej Weteranów w tenisie stołowym.

Regulamin:

CEL TURNIEJU:REKLAMA Czytaj dalejPopularyzacja tenisa stołowego na terenie Śląska, podnoszenie umiejętności sportowych oraz wyłonienia najlepszych zawodników i zawodniczek w różnych kategoriach wiekowych.

TERMIN i MIEJSCE ZWODÓW:
Zawody zostaną rozegrane w dniu  4 października  2020 roku (niedziela) w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie ul Dąbrowskiego 113

UCZESTNICTWO:
W zawodach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 1980 roku i starsi oraz zawodniczki urodzone w 1980 i starsze. Uczestnicy Turnieju powinni posiadać aktualne badania lekarskie lub oświadczenie o dobrowolnym starcie w turnieju.

- przed przystąpieniem do Turnieju konieczne jest wypełnienie „ Oświadczenia o stanie zdrowia w związku z pandemią  SARS-CoV-2”
- uczestnicy  turnieju  zobligowani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, które obowiązuje na obiekcie:
- dezynfekcji rąk przy wejściu na halę sportową
- konieczność zasłaniania ust i nosa
- zachowanie dystansu społecznego
- obowiązkowa dezynfekcja rąk w czasie pobytu w hali do momentu zejścia na salę celem rozegrania gier przy stołach.

KATEGORIE WIEKOWE:

Turniej rozgrywany będzie w następujących kategoriach wiekowych:

KOBIETY;
- Kategoria A         - rocznik 1980 - 1966      ( 40 – 54 lata)
- Kategoria B         - rocznik 1965 i starsze   ( 55 i lat i starsze

MĘŻCZYŹNI;
- Kategoria C         - rocznik 1980 - 1971   ( 40 – 49 lat )
- Kategoria D        - rocznik 1970 - 1961   ( 50 – 59 lat )
- Kategoria E         - rocznik 1960 - 1951  ( 60 –  69 lat )
- Kategoria F         - rocznik 1950 i starsi  ( 70 lat i starsi
- kategoria Open ( otwarta dla weteranów i weteranek )

SYSTEM  ROZGRYWEK – w kategoriach wiekowych zostanie ustalony przez Organizatora i sędziego głównego po zamknięciu listy zgłoszeń.

Podstawowym systemem gier jest system pucharowy do 2-ch przegranych pojedynków z rozegraniem finału z przodu drabinki oraz gier o miejsca 3-8 z tyłu drabinki.

W turnieju OPEN pojedynki rozgrywane będą do 2-ch wygranych setów.

z wyjątkiem gier półfinałowych i finału z przodu drabinki oraz gry o 3 miejsce z tyłu drabinki. Ta sama zasada dotyczyć będzie kategorii wiekowej w której będzie startować więcej niż 32 uczestników.

-Turniej rozgrywany zostanie piłeczkami 3-gwiazdkowymi ( plastik) dostarczonymi przez organizatora.
- Organizator przewiduje dokonania rozstawień na podstawie wyników poprzedniego turnieju lub aktualnej listy rankingowej

 WPISOWE DO ZAWODÓW:
– wpisowe do zawodów wynosi 20 zł – w cenie wpisowego jest możliwość startu w dwóch kategoriach (kategoria wiekowa i kategoria open).

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM TURNIEJU:
do 10.30               - zgłoszenia w Biurze Zawodów
10.45                    - losowanie gier,       
11.00                    - rozpoczęcie gier w kategoriach wiekowych                 
13.30                    - rozpoczęcie gier w kategorii OPEN  
Godziny rozpoczęcia gier w kategorii OPEN może ulec zmianie z uwagi na ilość startujących zawodników                

NAGRODY:
Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przewidziane są pamiątkowe statuetki, a ponadto dla pierwszych czterech zawodników w każdej kategorii ufundowane zostaną upominki.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
-W czasie trwania Turnieju obowiązują przepisy PZTS .We wszystkich innych sprawach decyzję podejmuje Sędzia Główny wspólnie z kierownikiem zawodów.
- Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z zapoznaniem się ze sposobem przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119)- pełna informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych przez organizatora znajduje się w załczniku nr 1 niniejszego Regulaminu.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków a także za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym.
- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.
- Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy Organizator oraz Sędzia Główny w dniu i miejscu stwierdza brak możliwości rozegrania turnieju.
- Zgłoszenie do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

ORGANIZATORZY:
Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach
Ognisko „TKKF Chorzów”
Urząd Miasta Chorzów


Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

antispam image

Uwaga: Włączona jest moderacja komentarzy, może to
spowodować wyświetlenie Twojej wiadomości z opóźnieniem.