...

Zapraszamy na Grand Prix Bielska-Białej

Kategoria: Turnieje w Polsce - Pozostałe turnieje / 12 Kwietnia 2018

Wyświetleń: 399

Komentarzy: 0

Tagi:
Bielsko-Biała
grand prix

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miasto Bielsko-Biała zapraszają na Grand Prix oraz Mistrzostwa Miasta Kobiet w tenisie stołowym. Turnieje odbędą się w weekend 14-15.04 w hali OSR „Victoria” ul. Braktów 16.


REKLAMA Czytaj dalej

Regulamin Grand Prix Bielska-Białej 2018:

1.Cel.
a) popularyzacja tenisa stołowego,
b) promocja miasta Bielska Białej ,
c) propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
d) popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.
2.Organizator.
Bielsko Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział Kultury Fizycznej i Sportu
3.Termin i miejsce
I turniej Luty 2018
II turniej 14-15.04.2018
III turniej – wrzesień/październik 2018
IV turniej – listopad/grudzień 2018
Sobota – kategorie młodzieżowe, kategoria rodzinna
Niedziela – kategoria weterani, open.
Hala Victoria ul. Bratków 16, 43-300 Bielsko-Biała
4.Kategorie
Sobota:
a) żacy/żaczki
a) młodzicy/czki
b) kadeci/ ki
c) juniorzy/ki
Niedziela:
a) seniorzy open
b) weterani 40-49 lat
c) weterani 50-59 lat
d) weterani 60-69 lat
e) weterani 70 +
Uwaga: Kategoria będzie rozgrywana, jeżeli zgłosi się do niej minimum 5 zawodników/czek.
 W przypadku mniejszej ilości zawodników/czek niż 5 osób, kat. będzie łączona z kat.
 wyższą i w tej kat. będzie punktowana.
5. Klasyfikacja Generalna
Do klasyfikacji Generalnej będą brane osoby, które wystartują w min. w 3 z 4 turniejów.
W klasyfikacji Generalnej Grand Prix będą brane punkty z 3 najlepszych turniejów, zdobyte
w danej kat. wiekowej.
5.System rozgrywek.
W zależności od ilości uczestników w danych kategoriach.
6.Zgłoszenia
W dniu turnieju 9.00-9.45 wraz z opłatą wpisowego dokonaną w dniu zawodów.
7.Zasady finansowania:
a) wpisowe do turnieju wynosi: dzieci i młodzież: młodzicy/ki, kadeci/ki, juniorzy/ki) 7zł
w jednej kat. 10zł w dwóch kat.
b) osoby dorosłe (seniorzy/ki, weterani) 12zł w jednej kat. 15zł w dwóch kat.
c) koszty organizacyjne turnieju (hala, sędzia, nagrody) pokrywają organizatorzy.
8. Nagrody:
a) w 4 turniejach Grand Prix Bielska-Białej 2018, w kat. młodzieżowych i rodzinnych za miejsca
1,2,3 medale i dyplomy, w kat. seniorów/ek za miejsca 1,2,3 puchary i dyplomy a w kat.
weteranów statuetki i dyplomy.
b) w Klasyfikacji Generalnej Grand Prix Bielska-Białej sezon 2018, w kat. młodzieżowych,
seniorzy, weterani miejsca 1,2,3 – puchary i dyplomy a w kat. rodzinnej sprzęt sportowy.
9. Postanowienia końcowe:
a) organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia
zawodników od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu
i odzieży,
b) w sprawach rozgrywek można kontaktować się z organizatorem - Działem Organizacji Imprez
BBOSiR: michal.zarebski@bbosir.bielsko.pl lub doi@bbosir.bielsko.pl
c) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu,
d) interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.


Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

antispam image

Uwaga: Włączona jest moderacja komentarzy, może to
spowodować wyświetlenie Twojej wiadomości z opóźnieniem.