...

8. Ogólnopolski Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego w Kraśniku

Kategoria: Turnieje w Polsce - Pozostałe turnieje / 07 Grudnia 2023

16 i 17 grudnia w Kraśniku odbędzie się 8. Ogólnopolski Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego.

regulamin poniżej:

1. Organizator: Szkolny Klub Tenisa Stołowego "Dwójka" Kraśnik
2. Patronat Honorowy: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa
Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski, Burmistrz Miasta Kraśnik Pan Wojciech Wilk, Polski
Związek tenisa Stołowego
3. Patronat medialny: TVP 3 Lublin, Polskie Radio Lublin
4. Partner strategiczny: Ministerstwo Sportu i Turystyki
5. Partnerzy Główni: Województwo Lubelskie, Miasto Kraśnik, Powiat Kraśnicki
6. Sponsorzy: Butterfly, PGE Dystrybucja S.A., WKW, WOD-BUD
7. Termin i miejsce: 16-17 grudnia 2023 r. (sobota - niedziela), hala sportowa Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kraśniku, ul. Urzędowska 10
8. Cel:
- promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, krzewienie idei fair play,
odkrywanie utalentowanych tenisistów stołowych.
9. Uczestnictwo:
Turniej zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach z podziałem na płeć:
- kadet - dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2009-2010,
- młodzik - dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2011-2012,
- żak - dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2013 i młodsi.
Wszyscy startujący muszą posiadać zgodę lekarza na udział w zawodach. Odpowiedzialność
za posiadanie zgody lekarza spoczywa na rodzicu/opiekunie.
10. Zgłoszenia:
Zgłoszenia wyłącznie za pomocą elektronicznej karty zgłoszeniowej, którą należy przesłać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2023 r. do godz. 21:00 na adres:
artek.domanski@wp.pl Ze względów organizacyjnych, osiągnięcie maksymalnego limitu 150
uczestników przed dniem 14 grudnia 2023 r. będzie skutkowało wcześniejszym zamknięciem
list startowych.
11. System rozgrywek:
System rozgrywek będzie uzależniony od liczby zawodników. Każdy z zawodników rozegra
minimum 3 gry turniejowe. Rozstawienie zawodników na podstawie aktualnych rankingów
ogólnopolskich w sezonie 2023/2024 w danej kategorii wiekowej. W dniu 16 grudnia
rozgrywane będą gry eliminacyjne. 17 grudnia przeprowadzone zostaną gry ćwierćfinałowe,
gry o miejsca 5-8, gry półfinałowe i finałowe.
12. Nagrody:
Zdobywcy miejsc 1-4 otrzymają dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Zawodnicy
z miejsc 5-8 otrzymają dyplomy i upominki rzeczowe. Wszystkim startującym zostaną
wręczone pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
13. Sprawy finansowe:
Koszty organizacyjne zostaną dofinansowane ze środków MSiT, Partnerów oraz Sponsorów.
Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłaty
startowe nie będą pobierane. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci nieodpłatnym
wyżywieniem.
14. Sprzęt sportowy:
Turniej zostanie rozegrany na 16 stołach Butterfly Octet, piłeczki plastikowe, białe***.
15. Biuro zawodów:
Biuro będzie zlokalizowane w hali sportowej SP nr 2 w Kraśniku i będzie czynne od godz. 8.00
w dniu 16 grudnia (sobota) przez całe zawody. W biurze należy potwierdzić uczestnictwo,
odebrać numery startowe, bloczki na wyżywienie, można podbić delegacje, uzyskać
informacje w sprawie zawodów, noclegów.
16. Kontakt: Artur Domański, tel. 609182418, artek.domanski@wp.plREKLAMA Czytaj dalejPAWEŁ GĄSIORSKI


Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

antispam image

Uwaga: Włączona jest moderacja komentarzy, może to
spowodować wyświetlenie Twojej wiadomości z opóźnieniem.