...

Zapraszamy na Grand Prix Gminy Kozy

Kategoria: Turnieje w Polsce - Pozostałe turnieje / 06 Września 2022

Złota Koza

Wyświetleń: 843

Komentarzy: 0

Tagi:
Kozy
Złota Koza 2022

W niedzielę 11 września w Kozach odbędzie się trzeci turniej z cyklu Grand Prix Gminy Kozy w tenisie stołowym - "Złota Koza 2022".

komunikat:

Cele turnieju:

 popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży,
 integracja środowiska zawodników i zawodniczek uprawiających tenis stołowy,
 promocja Gminy Kozy oraz Centrum Sportowo-Widowiskowego,
 propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 popularyzacja zdrowej, sportowej rywalizacji.REKLAMA Czytaj dalej1. Organizator: Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach.

2. Terminy i miejsce:
 Termin: 11 września 2022 /niedziela/
od 9.00 do 11.30 - kategorie młodzieżowe,
od 10.00 – kategoria OPEN,
od 12.00 do 18.30 – poszczególne kategorie wiekowe.
 Miejsce: Hala Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach pl. ks. Karola Kochaja
1, 43-340 Kozy.

3. Kategorie:
 dzieci i młodzież do 12 lat (rocznik 2010 i młodsi)
 dzieci i młodzież od 12 do 18 lat (rocznik 2004 i młodsi– do II ligi włącznie)
 seniorzy do 39 lat (do III ligi włącznie)
 weterani od 40 do 59 lat (do III ligi włącznie)
 weterani 60 +
 seniorzy OPEN (do III ligi włącznie)
Uwaga: Kategoria będzie rozgrywana, jeżeli zgłosi się do niej minimum 5 zawodników/czek.
W przypadku mniejszej ilości zawodników/czek niż 5 osób, kat. będzie łączona z kat. wyższą
i w tej kategorii będzie punktowana.

4. System rozgrywek:
W zależności od ilości uczestników w danych kategoriach.

5. Zgłoszenia:
W dniu turnieju od 8.00 do 11.30 wraz z opłatą wpisowego dokonaną w dniu zawodów.

Zgłoszenia do kategorii OPEN tylko do godziny 10:00. Po rozpoczęciu rywalizacji
w kategorii OPEN możliwość zapisania się tylko do poszczególnych kategorii wiekowych.
Zawodnicy najpierw udają się do kasy Centrum Sportowo – Widowiskowego, aby opłacić
wpisowe, a następnie z pokwitowaniem wpłaty muszą zgłosić się do sędziego głównego
celem wpisania się na listę startową.

6. Zasady finansowania:
 młodzież do lat 12– bezpłatnie,
 młodzież do lat 18 – 20,00 zł.
 osoby dorosłe (seniorzy, seniorki oraz weterani) - 30,00 zł (do dwóch kategorii).
Koszty organizacyjne turnieju (hala, sędzia, nagrody, posiłek) pokrywa organizator.

7. Nagrody:
 w kategorii młodzieżowej za miejsca 1,2,3 medale i dyplomy,
 w kategorii seniorów i seniorek oraz weteranów za miejsca 1,2,3 puchary i dyplomy.

UWAGA – zmieniamy zasady wręczania nagród dla seniorów w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz w kategorii OPEN. Dekoracja odbędzie się na kolejnym turnieju Złotej Kozy - 6 listopada 2022.

8. Klasyfikacja Generalna:
W klasyfikacji Generalnej Grand Prix będą brane punkty z 3 najlepszych turniejów,
zdobyte w danej kategorii wiekowej. W przypadku równej ilości punktów o kolejności
zadecyduje lepsze miejsce w ostatnim turnieju.

9. Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych uczestników turnieju jest Centrum Sportowo-
Widowiskowe w Kozach, pl. ks. Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy. Dane osobowe będą
przetwarzane w celach związanych z rozegraniem turnieju. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji turnieju. Szczegóły odnośnie podstaw
i zasad przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej Organizatora w zakładce
RODO - http://www.csw.kozy.pl/rodo/

10. Wizerunek:
W trakcie turnieju będą przeprowadzone działania mające na celu stworzenie relacji
fotograficznej i relacji video z wydarzenia. Prace te będą wykonywane przez osoby lub
podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia. Uczestnicy akceptując
regulamin udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego
za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z ich udziałem
w turnieju w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Zgoda została wyrażona dobrowolnie i w każdym momencie
może zostać odwołana. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia w siedzibie Centrum Sportowo – Widowiskowego w Kozach.

11. Postanowienia końcowe:
 organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia
zawodników od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia
sprzętu i odzieży,
 regulamin zawiera załącznik, będący jego integralną częścią - tabela z podpisami
wszystkich uczestników potwierdzająca fakt zapoznania się z treścią regulaminu,
 w sprawach rozgrywek można kontaktować się z organizatorem: info@csw.kozy.pl
lub telefonicznie 33 817 57 40 lub 505 091 883,
 organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu,
 interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora


Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

antispam image

Uwaga: Włączona jest moderacja komentarzy, może to
spowodować wyświetlenie Twojej wiadomości z opóźnieniem.