...

XX Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego

Kategoria: Turnieje w Polsce - Pozostałe turnieje / 31 Maja 2022

W sobotę 11 czerwca w Żywcu odbędzie się XX Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego.

komunikat:

1. Organizator
: LITS Meble Anders Żywiec
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Starostwo Powiatowe w Żywcu
Urząd Miasta Żywiec
Śląski Związek Tenisa Stołowego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START Warszawa
Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Katowice
Ministerstwo Sportu i Turystyki

2. Cel : Popularyzacja tenisa stołowego jako skutecznego środka rehabilitacji,
rekreacji i czynnego wypoczynku.

3. Miejsce: Hala Sportowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, ul. Niezapominajki 14,
34- 300 ŻywiecREKLAMA Czytaj dalej4. Uczestnictwo: Czołowi sportowcy niepełnosprawni z kraju i zagranicy oraz
zawodnicy Superligi, I, II, III i IV ligi.

5. Sposób przeprowadzania zawodów:
 Turniej indywidualny osób niepełnosprawnych w klasach Mężczyzn grupa 1-5 wózki
 Turniej indywidualny osób niepełnosprawnych w klasach Mężczyzn grupy 6-8 oraz 9-11
 Turniej „OPEN” rozgrywany będzie systemem pucharowym / ruskim do 2 przegranych gier/ z tyłu gra
o miejsce 3
 Turniej „AMATORÓW” do IV ligi włącznie, rozgrywany będzie systemem pucharowym / ruskim do 2
przegranych gier/ z tyłu gra o miejsce 3
 Osoby niepełnosprawne poza swoją kategorią , obligatoryjnie mają możliwość gry tylko w kategorii
Open

6. Termin: 11.06. 2022 r.
Rozgrywki w klasach sportowych osób niepełnosprawnych będą rozgrywane od godziny 9:30
Turniej w kategorii Open i Amator będzie rozgrywany w dniu 11 czerwca od godz. 11:45
Zapisy do kategorii Open i Amator drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 9
czerwca ( czwartek ) włącznie, na adres : t.mika@onet.eu

7. Koszty: Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu .
Wpisowe: Kategoria Open 20zł, Amator 10zł, dwie kategorie 20zł (nie dotyczy
zawodników niepełnosprawnych). Dla każdego zawodnika przewidziany jest ciepły posiłek.

8. Nagrody:
Kategorie Osób niepełnosprawnych I - III miejsca, nagrody rzeczowe
Kategoria Amator: miejsca I-III, nagrody rzeczowe
Kategoria „OPEN” – I-VIII nagrody pieniężne:
I miejsce - 1200 zł (w tym 200zł bon sprzętowy),
II miejsce - 1000 zł, (w tym 200zł bon sprzętowy)
III miejsce - 750 zł (w tym 150zł bon sprzętowy),
IV miejsce - 500 zł(w tym 100zł bon sprzętowy),
V–VIII miejsce - 100zł

9. Turniej rozgrywany piłeczkami plastikowymi białymi *** 12 stołach.
Obowiązek ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków należy do zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni podczas trwania imprezy.

Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać reżimu sanitarnego oraz przy wejściu oraz wyjściu z hali sportowej, dezynfekować dłonie.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zawodów decyzję podejmuje Organizator turnieju.

10. Ochrona danych osobowych:
1. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO): a) administratorem Twoich danych osobowych jest Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe „Meble Anders” w
Żywcu, b) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej "XX Międzynarodowy Integracyjny turniej tenisie stołowym" na
podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, c) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach
marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę, d) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, e) masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów,
robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z
uczestnictwem w Turnieju na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych
oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich
zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu
reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych w
katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby
reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. 4. Uczestnik
przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji
biograficznych Uczestnika. 5. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

Zadanie zostało Dofinansowane z Budżetu Samorządu Województwa Śląskiego


Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

antispam image

Uwaga: Włączona jest moderacja komentarzy, może to
spowodować wyświetlenie Twojej wiadomości z opóźnieniem.