...

Zapraszamy na I Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego

Kategoria: Turnieje w Polsce - Pozostałe turnieje / 30 Września 2019

I Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego - Tarnobrzeg 2019

Wyświetleń: 565

Komentarzy: 2

Tagi:
I Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego
Tarnobrzeg 2019

W sobotę 19 października w Tarnobrzegu odbędzie się I Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego na 15-lecie IKS JEZIORO Tarnobrzeg.

komunikat:

I. ORGANIZATOR
Organizatorem jest IKS Jezioro Tarnobrzeg (Prezes Rajmund Zięba), ul. Św. Barbary 1, kom. 515 098 064, e-mail: z_radek@poczta.fm przy współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w TarnobrzeguREKLAMA Czytaj dalejII. CEL 1. Popularyzacja i promocja tenisa stołowego

2. Integracja sportowców niepełnosprawnych ze sprawnymi 3. Promocja zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej poprzez sport 4. Promocja Tarnobrzega, Powiatu, regionu

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 19 października 2019r (sobota) w Tarnobrzegu. Zawody rozegrane będą na Hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 49 (obiekt dostosowany dla osób na wózkach)

IV. UCZESTNICTWO Prawo udziału w zawodach mają wszyscy chętni, osoby, zawodnicy niepełnosprawni i sprawni (kobiety i mężczyźni) za wyjątkiem zawodników, którzy w bieżącym bądź poprzednim sezonie występowali w rozgrywkach 2. Ligi lub wyższej w tenisie stołowym. Posiadanie licencji zawodniczej nie jest wymagane. Warunkiem dopuszczenia zawodników do startu jest posiadanie: - przepisowego stroju i sprzętu sportowego - wpłata startowego 15 zł/zawodnik (w całości przeznaczona na koszty organizacji turnieju). Zawodniczki i zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać opiekuna. UWAGA!! Zgłoszenie się uczestnika jest jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań lekarskich do udziału w/w zawodach.

V. ZGŁOSZENIA: Należy przesłać do dnia 12 października 2019 r., do godz. 20.00 na oba adresy e-mail: z_radek@poczta.fm oraz zgloszenia@pozts.pl
Zawodnicy sprawni: w treści maila należy podać: - nazwisko i imię, - rok urodzenia - klub sportowy lub miejscowość - czy startujesz w kategorii „Integracyjna OPEN” Zawodnicy niepełnosprawni: przesyłają kartę zgłoszeniową - Na podstawie otrzymywanych zgłoszeń będzie na bieżąco aktualizowana lista startowa na stronie internetowej www.ikstarnobrzeg.pl oraz www.pozts.pl

Uwaga!! Po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. W przypadku dużego zainteresowania turniejem, liczba miejsc będzie musiała być ograniczona i wtedy decyduje termin zgłoszenia Dodatkowych informacji udziela Rajmund Zięba – prezes IKS JEZIORO Tarnobrzeg – tel. 515 098 064

VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZTS z uwzględnieniem specyfiki sportu niepełnosprawnych. Uczestnicy będą startować w turnieju indywidualnym

A. SPRAWNI (z podziałem na płeć): Kategorie wiekowe: 1) do 13 lat (ur. w 2006 roku i młodsi), 2) 14 - 20 lat (ur. w latach 1999 - 2005), 3) 21 - 40 lat (ur. w latach 1979 - 1998), 4) 41 - 60 lat (ur. w latach 1978 – 1959), 5) 60 lat + (ur. w 1958 i powyżej)
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość połączenia poszczególnych kategorii wiekowych w przypadku niewielkiej liczby zgłoszeń.

B. NIEPEŁNOSPRAWNI (z podziałem na płeć): 1. klasy startowe 1-2 na wózkach (tetraplegia - najbardziej poszkodowani) 2. klasy startowe 3-5 na wózkach (paraplegia, po amputacji i inne schorzenia ruchowe) 3. klasy startowe 6-8 - grający na stojąco z dysfunkcją narządu ruchu 4. klasy startowe 9-10 - grający na stojąco z dysfunkcją narządu ruchu 5. klasa startowa 11 - grający na stojąco z lekką niesprawnością intelektualną

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość połączenia poszczególnych klas startowych w przypadku niewielkiej liczby zgłoszeń. Rozgrywki w klasach odbędą się przy minimum 5 zawodnikach w klasie. W przypadku mniejszej niż „5” ilości zawodników w klasie, organizator dopuszcza łączenie klas z klasy niższej do klasy wyższej.

C. NIEPEŁNOSPRAWNI + SPRAWNI: 1) kategoria integracyjna OPEN - startują wszyscy chętni, zarówno sprawni jak i niepełnosprawni (z podziałem na płeć). Uwaga!!: w kategorii integracyjnej OPEN, w przypadku spotkania się zawodnika pełnosprawnego lub zawodnika niepełnosprawnego grającego na stojąco z zawodnikiem niepełnosprawnym na wózku, obowiązuje zasada: • zawodnik pełnosprawny lub niepełnosprawny z klas 6-11 siada na krześle lub wózku. • gra toczy się według zasad obowiązujących zawodników grających na wózkach.

SYSTEM ROZGRYWEK System rozgrywek – w zależności od ilości zgłoszeń, podział na grupy lub system pucharowy lub „każdy z każdym 1) Wszystkie spotkania rozgrywane będą do trzech wygranych setów. 2) O kolejności miejsc decydować będzie: - ilość zwycięstw - w przypadku takiej samej ilości zwycięstw, wynik bezpośredniego meczu między zainteresowanymi ( przy dwóch zawodnikach), - natomiast, jeżeli więcej niż dwóch, w dalszej kolejności stosunek setów, ewentualnie piłek. 3) Rozstawienie zawodniczek i zawodników następuje na podstawie: - Rankingów PZTS. - Rankingów POZTS D) Mecze rozgrywane będą na 10 stołach (6 stołów SPONETA S7-13 i 4 stoły Andro z atestem ITTF), piłeczkami (białymi) Andro*** (plastikowe)

VII. NAGRODY. W turniejach indywidualnych za 1, 2 i 3 miejsca przyznawane będą: puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe (warunkiem jest pozyskanie sponsorów). W kategorii integracyjnej OPEN za 1 miejsce w kategorii kobiet i w kategorii mężczyzn dodatkową nagrodą będzie atrakcyjny lot szybowcem ufundowany przez Aeroklub Stalowowolski

VIII. KOMISJA SĘDZIOWSKA. Skład komisji sędziowskiej turnieju: - sędzia główny – Jakub Kordyś - sędzia główny, pomocniczy – Marek Worek
- organizator – Rajmund Zięba

IX. ZASADY FINANSOWANIA.
- Koszty związane z organizacją turnieju pokrywa organizator, sponsorzy. - Koszty przejazdu na zawody uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. X. OPIEKA MEDYCZNA. Opiekę medyczną zapewnia organizator.

XI. SPRAWY RÓŻNE: 1. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i nie odpowiadają za rzeczy zaginione. 2. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów. 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy. 4. Organizator, oraz wszystkie osoby z nim współpracujące i związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed lub po imprezie. 5. Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy regulamin oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie swojego wizerunku. 6. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydować będzie organizator. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w tym zmian kategorii po weryfikacji zgłoszeń.

PROGRAM ZAWODÓW:
godz. 8:30 - 9:00 - przyjmowanie opłat (startowego) i wystawianie rachunków (KP) godz. 9:00 – 9:10 - uroczyste otwarcie turnieju godz. 9:10 - rozpoczęcie gier ok. godz. 18:00 – 19.00 - zakończenie turnieju

Karta zgłoszeniowa do pobrania TUTAJ.


Ilość komentarzy: 2

Hej napisał:
03 Października 2019
IP: 178.159.170.*
Zapraszamy na turniej do Tarnobrzega.

kasa napisał:
08 Października 2019
IP: 31.42.16.*
A gdzie nagrody pieniężne jak ich niema to szkoda czasu.

Zostaw komentarz

antispam image

Uwaga: Włączona jest moderacja komentarzy, może to
spowodować wyświetlenie Twojej wiadomości z opóźnieniem.