...

Zabrze zaprasza na wakacyjny turniej

Kategoria: Turnieje w Polsce - Pozostałe turnieje / 20 Lipca 2018

Zabrze

Wyświetleń: 715

Komentarzy: 0

Tagi:
turniej
Zabrze

W sobotę 21 lipca w hali widowiskowo-sportowej w Zabrzu odbędzie się turniej tenisa stołowego. Początek zawodów o godz. 9:00.


REKLAMA Czytaj dalej

komunikat:

I.    Organizator
Organizatorem turnieju jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z  o. o. z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. J. Matejki 6, z kapitałem zakładowym w wysokości 31 224 000,00 zł, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach pod nr KRS 0000083858, NIP: 648-23-56-252, zwany dalej Organizatorem.
II.    Turniej organizowany jest z dziedziny sportu.
III.    Miejsce rozgrywek:
•    Kąpielisko Leśne w Maciejowie (na wolnym powietrzu)
•    Hala Widowiskowo - Sportowa przy ul. Matejki 6 (w przypadku złych warunków pogodowych)
IV.    Cel imprezy sportowej :
•    popularyzacja tenisa stołowego oraz pozyskanie nowych sympatyków tej dyscypliny
•    zachęcanie rodziców i młodzieży do czynnego uprawiania tego rodzaju Sportu .
V.    Zapisy :
•    w dniu imprezy            09.00 - 09.45
•    rozpisywanie do tabel            09.45 - 10.15
•    rozpoczęcie gier turniejowych    10.15
VI.    Rozgrywki prowadzone są w dwóch kategoriach :
•    open (mogą grać zawodnicy zrzeszeni)
•    amatorzy (bez ograniczeń wiekowych oraz bez licencji)
VII.    W rozgrywkach mogą uczestniczyć amatorzy i aktualni zawodnicy zgłoszeni w PZTS do trzeciej ligi włącznie. Obowiązują przepisy PZTS.
VIII.    Mecze odbywać się będą do trzech wygranych setów w systemie pucharowym oraz do dwóch meczów przegranych. Za przestrzeganie regulaminu odpowiada sędzia główny Turnieju.
IX.    Nagrody :
•    I m. w każdej kategorii    plecak firmowy + medal
•    II m. w każdej kategorii    torebka na buty + medal
•    III m. w każdej kategorii    torebka na buty + medal
Jednostkowa wartość przyznawanych nagród nie przekracza kwoty 2.000,00zł. brutto.
X.    Ubezpieczenie :
Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w czasie Turnieju. Przystąpienie do Turnieju jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że uczestnik bierze udział w Turnieju na własne ryzyko.
XI.    Sprawy Sporne :
We wszystkich spornych sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny turnieju – Tadeusz Lechowski.
XII.    Dane Osobowe :
1.    Administratorem danych osobowych uczestnika Turnieju – dalej Dane osobowe jest MOSiR
w Zabrzu sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Matejki 6.
2.    Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@mosir.zabrze.pl, telefonicznie pod numerem 32 271 66 40 lub pisemnie pod adresem Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Matejki 6 41-800 Zabrze.
3.    U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez email daneosobowe@mosir.zabrze.pl lub pisemnie na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Matejki 6, 41-800 Zabrze.
4.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
•    realizacji praw i obowiązków stron wynikających z niniejszego Regulamin w szczególności
w zakresie niezbędnym dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Turnieju, wyłonienia zwycięzców oraz odbioru nagród,
•    wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i o podatku dochodowym,
•    w celu dochodzenia roszczeń związanych z niniejszy regulaminem – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń, wynikających z praw i obowiązków określonych niniejszym Regulaminem, w szczególności
w zakresie przekazania nagród dla zwycięzców.
5.    Administrator będzie przekazywał Dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z realizacją obowiązków i uprawnień wynikających
z umowy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy
z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
6.    Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z praw
i obowiązków określonych niniejszym Regulaminem, w szczególności w zakresie przekazania nagród dla zwycięzców lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych).
7.    Uczestnikowi Turnieju przysługuje prawo dostępu do Danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych.
W zakresie, w jakim Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia
i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje także prawo do przenoszenia Danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Danych osobowych,


Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

antispam image

Uwaga: Włączona jest moderacja komentarzy, może to
spowodować wyświetlenie Twojej wiadomości z opóźnieniem.