...

Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Dzieci pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki

Kategoria: Turnieje w Polsce - Pozostałe turnieje / 05 Czerwca 2018

W piątek i sobotę w Częstochowie na obiektach sportowych Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej odbędzie się Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Dzieci pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki - Witolda Bańki.

komunikat:

PATRONAT:

Witold Bańka – Minister Sportu i Turystyki.

ORGANIZATORZY:

Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

MIEJSCE ROZGRYWEK:

Sala gimnastyczna Głównej Szkoły Pożarnictwa w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64.



REKLAMA Czytaj dalej



TERMIN:
08-09.06.2018 r.

CEL IMPREZY:
Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym w dostępie do uprawiania sportu i rywalizacji. Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport i rekreację opartej na etyce wiary katolickiej. Promowanie zdrowej rywalizacji sportowej i wyrobienie nawyków uprawiania sportu. Wyłonienie najlepszych sportowców i drużyn turnieju.

UCZESTNICTWO:
1. W rozgrywkach mogą brać udział osoby, które potwierdzą swój udział w wyznaczonym terminie do dnia 08.06.2018 r. do godz. 9:00 (w dniu turnieju) lub na adres e-mailowy: kostomek6@interia.pl.
2. kategorie: rocznik 2004 i młodsi oraz 2007 i młodsi.

3. System rozgrywek i przepisy gry:
a) Turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych na dystansie dwóch dni, tj.  08.06.2018 i 09.06.2018.
W pierwszym dniu zostaną przeprowadzone eliminacje, a w drugim dniu ćwierćfinały, półfinały i finały.

Harmonogram rozgrywek:

I dzień – eliminacje – sala gimnastyczna Głównej Szkoły Pożarnictwa w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64:
• odprawa kierowników godz. 09:00
• uroczyste otwarcie godz. 09:15
• rozpoczęcie turnieju godz.09:30
• planowane zakończenie godz. 16:00-18:00

II dzień:
• początek – aula im. O. Augustyna Kordeckiego – Jasna Góra godz. 09:30 – 11:00
• przerwa godz. 11:00 – 12:00
• Msza św. w intencji sportowców i ślubowanie przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej godz. 12:00
• dokończenie rozgrywek turnieju godz.13:30 – sala gimnastyczna Głównej Szkoły Pożarnictwa w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64
• planowane zakończenie godz. 17:00-18:00

b) Pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 11 pkt.
c) Turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym.

UWAGA!!!
Formułą rozgrywek może ulec zmianie, w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.

Zgłoszenia i losowanie:
a) Zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 8 czerwca  2018 r. (w dniu turnieju do godz. 9:00) lub na adres e-mailowy: kostomek6@interi.pl – kom. 505837856. Zgłoszenia może dokonywać również kierownicy klubów, świetlic środowiskowych z całego kraju. Zgłoszenia mogą równie dokonywać parafie z całej Polski.
b) Odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 9:00.

6. Warunki uczestnictwa:
a) Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.
b) Zawodnicy muszą posiadać własne rakietki.
c) Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny i organizator.
d) Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
f) Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność za pisemną zgodą rodziców.

7. Organizator zapewnia:
a) Obsługę sędziowską.
b) Obsługę medyczną.
c) Poczęstunek i napoje.
d) Nagrody w postaci pucharów, dyplomów, drobnych upominków, słodyczy.

8. Nagrody
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 6 w poszczególnych kategoriach wiekowych, otrzymują puchary. Najmłodszy zawodnik otrzymuje puchar. Puchar dla zawodnika fair-play.

9. Uwagi końcowe
1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
2. Stan zdrowia: organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w turnieju osób chorych oraz skutki wypadków przed zawodami.
3. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu, obowiązuje aktualna legitymacja szkolna.
4. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczu podczas trwania rozgrywek.
6. Turniej jest całkowicie bezpłatny – bez pobierania wpisowego za udział. Zawodnicy w trakcie Turnieju otrzymują bezpłatnie wyżywienie, napoje oraz słodki poczęstunek.
7.  O wszystkich nieujętych w regulaminie sprawach decyduje organizator.
8. O wszystkich nieujętych w regulaminie sprawach decyduje organizator.

UWAGA!!!
Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników z dalszej części kraju na koszt własny uczestników, możliwy jest u sióstr Szarytek, ul. Św. Barbary 43 w Częstochowie. Koszt noclegu od 20-25 zł/os.
 


Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

antispam image

Uwaga: Włączona jest moderacja komentarzy, może to
spowodować wyświetlenie Twojej wiadomości z opóźnieniem.