...

Turniej o Puchar NSZZ Solidarność

Kategoria: Turnieje w Polsce - Pozostałe turnieje / 16 Maja 2018

Daniel Habesohn/foto by Richard Kalocsai

Wyświetleń: 336

Komentarzy: 0

Tagi:
turniej Solidarności

W Sianowie 9 czerwca odbędzie się turniej okolicznościowy z okazji XXXVIII-lecia NSZZ Solidarność o Puchar Przewodniczącego Piotra Dudy.

komunikat:

I.    C E L TURNIEJU

      Popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Sianowa i województwa zachodniopomorskiego oraz promocja aktywnego trybu życia i rywalizacji sportowej, integracja społeczności poprzez sport.REKLAMA Czytaj dalejII.    O R G A N I Z A T O R , PATRONI, PARTNERZY i SPONSORZY
       Organizatorem jest Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”oraz Klub Sportowy DARZ BÓR KARNIESZEWICE.
       Patroni : Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Polski Związek Tenisa Stołowego, Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, RDLP w Szczecinku.
    Sponsorzy: NSZZ „Solidarność”, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, PZU, MENTOR, MEDICOVER, Burmistrz GiM Sianów, Klub Sportowy Darz Bór Karnieszewice.

III. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK:

      Turniej rozegrany zostanie w dniu 9 czerwca 2018 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie, ul. Dworcowa 26 A. Początek turnieju godz. 10:00.

IV UCZESTNICTWO
     W zawodach mogą wziąć udział w pierwszej kolejności zawodnicy z rankingu krajowego PZTS oraz spoza rankingu, z możliwością dopuszczenia zawodników zagranicznych. Turniej rozegrany będzie w kategorii OPEN, bez podziału na płeć i wiek.

V. SYSTEM ROZGRYWEK :

Gry w 8 grupach 8 osobowych, z których do gry w systemie pucharowym przechodzi po 2 zawodników z każdej grupy.
Rozstawienie zawodników nastąpi zgodnie z rankingiem PZTS.

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE i FINANSOWE.
1.    Turnieje rozgrywane będą na 9 stołach, piłeczkami plastikowymi ***.
2.    Sędziego głównego i zastępcę wyznaczy organizator .
3.    Dla wszystkich uczestników turnieju włącznie z kibicami, przewidziany jest „posiłek z kuchni leśnej”.
4.    Koszty organizacyjne ponosi organizator, koszty dojazdu ponoszą uczestnicy.
5.    Wpisowe w wysokości 20,00 zł, dokonają zawodnicy w dniu turnieju.
6.    Uczestnicy winni posiadać zdolność sportową do gry, i biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

      VII. Z G Ł O S Z E N I A.
             Zgłoszenia do zawodów należy dokonać pocztą elektroniczną: e-mail: zkuszlewicz@wp.pl , lub telefonicznie: nr tel.+48 600 833 541. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20 maja 2018 roku, godz. 21:00. O zakwalifikowaniu do turnieju będzie decydowała kolejność zgłoszeń oraz aktualny ranking. W turnieju weźmie udział 64 zawodników. O zakwalifikowaniu do turnieju, zawodnicy zostaną powiadomieni imiennie przez organizatora.

        VIII . NAGRODY i WYRÓŻNIENIA

                 Zdobywcy sześciu pierwszych miejsc otrzymają nagrody finansowe ( od 300,- do 2000,- zł), pamiątkowe puchary,statuetki i dyplomy.
 


Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

antispam image

Uwaga: Włączona jest moderacja komentarzy, może to
spowodować wyświetlenie Twojej wiadomości z opóźnieniem.