...

Czy to koniec Wojciecha Waldowskiego w PZTS?

Kategoria: Inne wiadomości - Pozostałe / 10 Października 2016

Władysław Kwiecień i Wojciech Waldowski/foto by Marek Przybyłowicz

Wyświetleń: 2845

Komentarzy: 25

Tagi:
ustawa o sporcie

To że Wojciech Waldowski zostanie Prezesem PZTS jest niemal pewne. Ale niepewna jest jego przyszłość, bowiem Minister Sportu - Witold Bańka zapowiedział zmiany w ustawie o sporcie, w tym wprowadzony zostanie m.in. zakaz zasiadania w zarządzie związku sportowego osób, które posiadają akcje lub udziały w spółkach realizujących zadania na rzecz polskiego związku sportowego.

Zakaz pełnienia funkcji członka zarządu dotyczyć będzie także sytuacji, w której osoba bliska posiada akcje lub udziały w spółkach świadczących usługi na rzecz danego związku. Osoby bliskie dla członka zarządu pzs mające działalność gospodarczą nie będą mogły świadczyć usług na rzecz danego związku. Oznacza to brak możliwości pełnienia funkcji w zarządzie lub jego prezesowania przez Wojciecha Waldowskiego, ze względu na prowadzoną przez jego żonę firmę Aga Sport - dystrybutora sprzętu do tenisa stołowego.

– Polacy oczekują od rządzących, że polski sport będzie przejrzysty, uczciwy i będzie naszą dumą narodową. Sportowcy oczekują godnych warunków do treningu, aby reprezentować biało-czerwone barwy w uczciwej rywalizacji –  powiedział minister Witold Bańka.REKLAMA Czytaj dalejJeżeli ustawa zostanie zmieniona, problem będzie miał też trener reprezentacji Polski i Morlin Ostróda - Tomasz Krzeszewski, gdyż ustawa przewiduje zakaz łączenia funkcji z funkcją trenera kadry narodowej oraz funkcją pełnioną w sztabie szkoleniowym w tym samym sporcie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie zmiany ustawy o sporcie:

1. Zwiększenie przejrzystości działania polskich związków sportowych i zapobieganie korupcji poprzez:

a) ograniczenie konfliktu interesów poprzez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń dotyczących członków zarządu polskiego związku sportowego w art. 9 ustawy o sporcie, m.in.:

I. Łączenia funkcji z funkcją trenera kadry narodowej oraz funkcją pełnioną w sztabie szkoleniowym w tym samym sporcie.

II. Łączenia funkcji z funkcją sędziego w tym samym sporcie.

III. Zakaz posiadania przez członków zarządu w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych akcji lub bycia prokurentami lub pełnomocnikiem w takiej spółce.

IV. Bycia osobą bliską dla osoby posiadającej w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych akcji lub udziałów – w każdej z tych spółek lub które są członkami organów tych spółek, prokurentami lub pełnomocnikiem w takiej spółce

b) wprowadzenie zakazu sprawowania funkcji członka zarządu polskiego związku sportowego przez byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa PRL,

c) poprawienie przejrzystości działania polskich związków sportowych, w tym. m.in.:

I. Wprowadzenie przepisu umożliwiającego członkom polskiego związku sportowego w każdym czasie przeglądanie ksiąg i dokumentów polskiego związku sportowego, sporządzanie bilansu dla swego użytku lub żądanie wyjaśnień od zarządu polskiego związku sportowego.

II. Nałożenie na członków zarządu polskiego związku sportowego obowiązku powstrzymywania się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami polskiego związku sportowego. Ponadto wprowadzenie obowiązku wstrzymania się przez członków zarządu pzs od głosu w rozstrzyganiu spraw w przypadku sprzeczności interesów polskiego związku sportowego z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście.

III. Wprowadzenie obowiązku składania przez członków zarządów pzs oświadczeń lustracyjnych.

2. Wzmocnienie nadzoru Ministra Sportu i Turystyki nad polskimi związkami sportowymi:
zwiększenie kompetencji kontrolnych Ministra Sportu i Turystyki – kontrolą i nadzorem MSiT zostaną objęte także regulacje wewnętrzne  polskich związków sportowych (m.in. w zakresie regulaminów),
wprowadzenie możliwości stosowania środków przewidzianych w art. 22 także w przypadku naruszenia aktów prawa wewnętrznego pzs.


3. Wprowadzenie możliwości przyznawania przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej stypendium sportowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy członek kadry narodowej z przyczyn niezależnych od siebie (np. kontuzja, niekontrolowany upadek, wykluczenie z rywalizacji, uszkodzenie sprzętu, przekroczenie strefy zmian, zgubienie pałeczki, przekroczenie toru jazdy lub biegu itp.) nie uzyska wyniku sportowego uprawniającego do otrzymania stypendium sportowego.

Istota rozwiązań związanych z nowymi zapisami umów zawieranych pomiędzy MSiT a pzs (przepisy poza ustawą) 

1. Umowy zawierane bezpośrednio ze związkami:

I. Precyzyjne umowy dotacyjne określające zwrot kosztów w przypadku stosowania dopingu przez zawodnika.

II. Ograniczenie możliwości nagłych i nieuzasadnionych lokalizacji zgrupowań sportowych.

III. Zmiana finansowania związków sportowych. Przy algorytmie dofinansowania polskich związków sportowych będzie możliwość stosowania nagród dla związków, które  stosują zasady dobrego zarządzania wprowadzone przez MSiT.

Istota rozwiązań związanych z Ustawą o zwalczaniu dopingu w sporcie

Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie ma na celu usprawnienia działania polskiego systemu antydopingowego. Proponowane w niej rozwiązania wynikają z analizy skuteczności tego systemu począwszy od wejścia w życie ustawy o sporcie w 2010 r.

Kluczowe zmiany, jakie przewiduje się w ustawie, dotyczą:

1) Powołania Polskiej Agencji Antydopingowej w miejsce działającej obecnie Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz obsługującego ją biura. Zastępując dwie instytucje jedną ograniczamy biurokrację. Rozwiązanie to znacząco uprości system instytucjonalny walki z dopingiem w Polsce. Umożliwi to również pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność Agencji, dzięki jej formie prawnej (państwowa osoba prawna), w tym z Funduszu Dobrowolnego Konwencji UNESCO, ze środków UE, czy w ramach programów realizowanych przez WADA. Co najważniejsze, Agencja będzie mogła odpłatnie realizować kontrole antydopingowe na terenie Polski na zlecenie podmiotów komercyjnych, w tym międzynarodowych federacji sportowych czy organizatorów imprez sportowych. 

2) Określenia zasad współpracy Agencji z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Żandarmerią Wojskową oraz prokuraturą w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie, a także z ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie, w jakim doping w sporcie pozostaje kwestią zdrowia publicznego – wymienione służby zostają na mocy ustawy uprawnione do przekazywania informacji z zakresu prowadzonych przez siebie spraw (np. o przemyt), które mogą przyczynić się do ustalenia, czy w sprawach tych nie mamy do czynienia również z dopingiem w sporcie. Do tej pory współpraca Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie prowadzona była jedynie ze Służbą Celną oraz Policją, jednak nie polegała na wymianie tego typu informacji.

3) Zmiany przepisów karnych w zakresie dopingu w sporcie – uwzględnienie nowego przestępstwa polegającego na wprowadzaniu do obrotu lub przewożeniu przez granice Polski niektórych rodzajów substancji zabronionych.

4) Przyznania kontrolerom antydopingowym Agencji ochrony takiej, jak funkcjonariuszom publicznym, co ma zapobiegać sytuacjom napaści słownej lub fizycznej na te osoby podczas kontroli antydopingowej.

Poza planowanymi zapisami ustawy, zostanie zwiększona liczbę kontroli antydopingowych.

Zmiany będą możliwe dzięki nowym zapisom w umowach zawieranym ze związkami sportowymi, nowelizacji ustawy o sporcie a także ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie /MSiT/.


Ilość komentarzy: 25

5xl napisał:
10 Października 2016
IP: 178.42.164.*
Chyba w pierwszym zdaniu tej informacji po słowie Waldowski brakuje słowa "nie"

Jerry napisał:
10 Października 2016
IP: 83.8.101.*
A ja mam pytanie z innej beczki: czy ktoś wie, w jakim klubie gra w tym sezonie Natalia Partyka? Nie widzę jej nawet na liście licencji zawodniczych PZTS. Coś przegapiłem?

Hodonin napisał:
10 Października 2016
IP: 89.73.127.*
Stavoimpex hodonin

kibic napisał:
10 Października 2016
IP: 5.172.237.*
Przepis Ustawy o sporcie już od dawna zakazuje pełnienia funkcji w zarządzie właścicieli firm. WW jest współwłaściciele m firmy (brak rozdzielności majątkowej z żoną)i o tym wspaniałe Ministerstwo wie od dawna i udaje głupiego.

*** napisał:
10 Października 2016
IP: 5.172.237.*
To niczego nie zmienia. Waldowski jak wygra wybory (a to jest mało prawdopodobne) to firma żony nie będzie mogła sprzedawać do PZTS. Sprzedawać będzie podstawiony sprzedawca. Taka to "dobra zmiana" ministra z PIS.

adp napisał:
10 Października 2016
IP: 83.22.74.*
w uzupełnieniu, Aga Sport nie jest prowadzona w formie spólki handlowej...

Jasiu ZU napisał:
11 Października 2016
IP: 83.12.223.*
Podstawiony sprzedawca będzie podpadał pod kodeks karny i kodeks handlowy-to się nie opłaci.Kwestia wspólnoty majątkowej jest do ominięcia i podpada pod kodeks cywilny,łatwiej wymigać się np. przytoczonym rozdziałem majątku lub tzw.intercyzą.Ale najczęściej tego typu obostrzenia przepisów omija się tzw.krzyżówkami czyli działaniem w tzw.zorganizowanej grupie.Myślę,że trudniejsze /dla niektórych!/może być ominięcie przepisów lustracyjnych...

... napisał:
11 Października 2016
IP: 89.231.110.*
nie ma co się podniecać tymi przepisami, jedyna nowość to obostrzenia lustracyjne, reszta to powtórzenie. dalej nie rozwiązana sytuacja działalności gospodarczej osób fizycznych. i tyle, nic nowego.
co do WW, WW ma to w dupie, szczególnie gdy kryty jest przez m.sport.

RANKING napisał:
11 Października 2016
IP: 83.21.25.*
1. KANABRODZKI 45%
2. WALDOWSKI 28%
3-5. MOSKA 8 %
PRZYBYŁOWICZ 8%
PIELACIŃSKI 8%
6. KUCHARSKI 2%
7.PIOTROWSKI 1%
8. KIEŁB 0%

do powyżej napisał:
11 Października 2016
IP: 83.12.223.*
Być może wiwisekcja życiorysów kandydatów doprowadziła by do podobnego jak w przypadku WW wniosku ale dziś to daremne żale i próżny trud.Środowisko jest za niedopuszczenim wszelkiej maści dystrybutorów sprzętu do koryta i ta ustawa daje taką szansę.WZD powinien podjąć uchwałę o niedopuszczeniu do wyborów kandydatów,którzy na dzień 23 pażdziernika nie spełniają warunków przyszłej ustawy w celu zabezpieczenia interesu Związku-prezesa wybiera się na okres czteroletni!!W MS z pewnością ustawa wywoła rewolucję,chociażb y z powodu wymogów lustracyjnych ustawy i nawet zażyła znajomość kandydata z np.ministrem powinna wyeliminować "kryszę"

Ranking napisał:
11 Października 2016
IP: 31.42.26.*
1.KIEŁB 2.KUCHARSKI 3.PIOTROWSKI 4.PRZYBYŁOWICZ 5.WALDOWSKI 6.MOSKA 7.PIELACIŃSKI 8.KANABRODZKI-WEDŁU G PRZYDATNOŚCI NA TO STANOWISKO.

Ranking napisał:
11 Października 2016
IP: 178.37.179.*
1. Kanabrodzki 2.Waldowski. i dalej długo długo nic.

do przedmówcy napisał:
11 Października 2016
IP: 83.21.25.*
359% procent racji tych dwóch i długo długo nic

Tadek napisał:
11 Października 2016
IP: 62.133.129.*
A ja obstawiam Kucharskiego.

kowalski napisał:
11 Października 2016
IP: 195.114.180.*
Nie bardzo wiadomo o co chodzi autorowi w sprawie Krzeszewskiego. Przecież on jest trenerem kadry i w żadnym sztabie nie zasiada. Jest zwykłym pracownikiem związku.

do tadek napisał:
11 Października 2016
IP: 83.21.25.*
ciekawy jestem kto zagłosuje na kucharskiego?on nawet sam na siebie nie zagłosuje bo nie ma mandatu? wiec jaki region zagłosuje

zal napisał:
12 Października 2016
IP: 83.5.134.*
zdjecie ktore dał redaktor jest żałosne i świadczy o redakcji ktora daje zdjecia dawno nieaktualne, ale coż jaki portal taka jakość

JAVA 40 napisał:
12 Października 2016
IP: 83.21.35.*
Nie ma co się szarpać i rozdzierać szat. Jestem przekonany,że stara szajka WW i MP pozostanie i dalej będzie "rządzić". To już niedługo. Spęd w Iławie był po to zorganizowany i naocznie to przedstawił.

anc napisał:
18 Października 2016
IP: 83.25.225.*
Kanabrodzki Prezesem!!najlepszy z najlepszych

wybory napisał:
18 Października 2016
IP: 31.42.25.*
Kiełb Prezesem najbardziej w temacie

do wybory napisał:
18 Października 2016
IP: 83.25.225.*
Panie Darku daj pan spokój ile pan głosów będzie miał 2 lub 3?a może zero?

do powyżej napisał:
18 Października 2016
IP: 31.42.25.*
nie jestem Darkiem prędzej Irek będzie miał zero

do wybory napisał:
18 Października 2016
IP: 83.25.225.*
to może Mirek
możemy się załoażyć że darek będzie miał na 500% mniej głosów niż irek!

re napisał:
18 Października 2016
IP: 31.42.25.*
dziecinada z toba , ire i irek , ty jakis nawiedzony jestes , ty nie bedziesz wybieral tylko delegaci wyrocznią nie jestes , irek odpadnie w przedbiegu daj na luz

brawo napisał:
19 Października 2016
IP: 83.23.97.*
oczywiscie ze delegaci bedą wibierać i zobaczymy ile darek czy leszek beda mieli głosow

Zostaw komentarz

antispam image

Uwaga: Włączona jest moderacja komentarzy, może to
spowodować wyświetlenie Twojej wiadomości z opóźnieniem.